Styl online

Tematyczny serwis!

Radca prawny Świdnica
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Regulacja prawna zmienia się w pewnym sensie cały czas – dziś zdajemy sobie sprawę z tego, jakim sposobem to wygląda, a w jaki sposób sprawy oraz spory prawne wyglądały uprzednio? Niegdyś proces inaugurował się skargą powoda zwaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na sprawę do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Formy uprzywilejowane zezwalały na pozwy z pieczęcią bądź też pierścieniem władcy, pozew pisemny opatrzony stemplem książęcą, jaki w XV stał się obligatoryjny. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu i dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało publiczne ogłoszenie wyroku. Wyrok w pierwszej chwili był jedynie ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a witrynom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co weryfikuje Radca prawny Świdnica. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula jaką sąd zobowiązywał tracącego do trwałego milczenia lub zakład w wyznaczonej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą działa w dalszym ciągu.

Categories: Pozostałe

Comments are closed.